Thân thiện - Tiện ích - Hiệu quả

Quản lý trang thiết bị

Quản lý Vật tư - Tài sản

Quản lý trang thiết bị

Quản lý toàn diện trên nền tảng Web mọi biến động quản lý trang thiết bị hỗ trợ doanh nghiệp giám sát và theo dõi hiệu suất hoạt động của trang thiết bị.

  • Quản lý tăng / giảm / điều chuyển và đánh giá sử dụng
  • Quản lý và kiểm soát hồ sơ trang thiết bị bằng hình ảnh mã vạch
  • Cảnh báo khi trang thiết bị đến thời hạn báo trì, bảo dưỡng, khấu hao. Gửi thông báo qua Email / Zalo.

Một số hình ảnh về phần mềm:

Giao diện trang chủ:

Trang home quản lý trang thiết bị

Danh mục trang thiết bị:

Danh mục quản lý trang thiết bị

Hồ sơ theo dõi trang thiết bị:

Hồ sơ quản lý trang thiết bị

Thông báo gửi qua email:

Thông báo gửi qua email quản lý trang thiết bị

Tình năng nổi bật

Tình năng nổi bật

ANA ONLINE là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh giữa công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ Tài chính – Kế toán – Quản trị. ANA ONLINE là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức.

Nâng cao năng suất

Nâng cao năng suất

Tự động hạch toán từ: Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng… Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.

Kết nối linh hoạt

Kết nối linh hoạt

Kết nối: Tổng cục thuế, Hệ thống quản trị nhân sự, bán hàng, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.

Quản trị tài chính tức thời

Quản trị tài chính tức thời

Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Video: Quản lý trang thiết bị

 Đăng ký báo giá