Thân thiện - Tiện ích - Hiệu quả

Phần mềm Thu học phí

Quản lý trường học

Phần mềm Thu học phí

Phần mềm quản lý học phí áp dụng cho tất cả các trường mầm non đến đại học. Đây là một ứng dụng công nghệ giúp các trường học thuận tiện trong việc quản lý học phí của học sinh, sinh viên. ANA chia sẻ với các bạn tính năng và chức năng của phần mềm dưới đây:

PHÂN HỆ

CHI TIẾT PHÂN HỆ

Quản lý danh mục

 • Danh mục Khối lớp học
 • Danh mục lớp học
 • Danh mục các loại hình miễn giảm học phí
 • Danh mục học sinh
 • Danh mục các khoản mục thu phí
 • Danh mục định mức các khoản thu tiền
 • Danh mục ngân hàng

Quản lý chức năng về hệ thống

 • Khai báo người sử dụng
 • Phân quyền sử dụng các chức năng
 • Chuyển năm học
 • Chuyển số dư học phí
 • Chuyển dữ liệu sang phần mềm kế toán
 • Tạo dữ liệu thu tiền phục vụ hóa đơn điện tử

Quản lý chức năng về thu học phí

 • Chức năng theo dõi ghi nợ học phí từng tháng chi từng học sinh
 • Chức năng lập biên lai thu tiền học phí theo từng học sinh ( Thu trực tiếp)
 • Chức năng kết nối, import từ bảng sao kê ngân hàng thành sữ liệu nộp học phí
 • Phiếu cập nhật phiếu ăn
 • Tra cứu tìm kiếm nhanh thông tin dữ liệu học phí

Quản lý quỹ tiền mặt

 • Phiếu thu tiền
 • Phiếu chi tiền

Quản lý các báo cáo thống kê

 • Bảng kế chi tiết nộp tiền học phí
 • Bảng tổng hợp nộp tiền học phí
 • Bảng theo dõi công nợ học phí
 • Bảng tổng hợp tình hình nộp học phí
 • Báo cáo quỹ tiền mặt
 • Các báo cáo quản trị theo yêu cầu khác

Chức năng chính của phần mềm quản lý học phí

1. Quản lý danh mục

 • Danh mục Khối lớp học
 • Danh mục loại lớp học
 • Danh mục lớp học
 • Danh mục các loại hình miễn giảm học phí
 • Danh mục học sinh
 • Danh mục các khoản mục thu học phí
 • Danh mục định mức các khoản thu tiền
 • Danh mục ngân hàng

 

2. Quản lý chức năng về hệ thống

 • Khai báo người sử dụng
 • Phân quyền sử dụng các chức năng
 • Chuyển năm học
 • Chuyển số dư học phí
 • Chuyển dữ liệu sang phần mềm kế toán
 • Tạo dữ liệu thu tiền phục vụ hóa đơn điện tử

3. Quản lý chức năng về thu học phí

 • Chức năng theo dõi ghi nợ học phí từng tháng cho từng học sinh
 • Chức năng Lập biên lai thu tiền học phí theo từng học sinh( Thu trực tiếp)
 • Chức năng kết nối, import từ bảng sao kê ngân hàng thành dữ liệu nộp học phí
 • Phiếu cập nhật phiếu ăn
 • Tra cứu tìm kiếm nhanh thông tin dữ liệu thu học phí

mẫu báo cáo

Quản lý quỹ tiền mặt

 • Phiếu thu tiền
 • Phiếu chi tiền

Quản lý về các báo cáo thống kê, báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý

 • Bảng kê chi tiết nộp tiền học phí
 • Bảng tổng hợp nộp tiền học phí
 • Bảng theo dõi công nợ học phí
 • Bảng tổng hợp tính hình nộp học phí( theo dõi chi tiết từng học sinh)
 • Báo cáo quỹ tiền mặt
 • Các báo cáo quản trị theo yêu cầu khác
Tình năng nổi bật

Tình năng nổi bật

ANA ONLINE là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh giữa công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ Tài chính – Kế toán – Quản trị. ANA ONLINE là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức.

Nâng cao năng suất

Nâng cao năng suất

Tự động hạch toán từ: Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng… Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.

Kết nối linh hoạt

Kết nối linh hoạt

Kết nối: Tổng cục thuế, Hệ thống quản trị nhân sự, bán hàng, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.

Quản trị tài chính tức thời

Quản trị tài chính tức thời

Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Môi trường tương thích

Môi trường tương thích

Các tính năng nổi bật sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của kế toán

ANA ONLINE kế toán cung cấp hàng loạt công cụ giúp tiết kiệm thời gian bạn cần để tập trung phát triển nghề nghiệp

Kết nối ngân hàng điện tử

Kết nối ngân hàng điện tử

Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Đầy đủ báo cáo quản trị

Đầy đủ báo cáo quản trị

Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.

Tự động hóa việc lập báo cáo

Tự động hóa việc lập báo cáo

Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.

 Đăng ký báo giá