Thân thiện - Tiện ích - Hiệu quả

Lĩnh vực ngành KÍNH

Sản xuất - Kinh doanh Kính

Lĩnh vực ngành KÍNH

Quản lý toàn diện với hệ thống quy trình nghiệp vụ đầy đủ, hoàn chỉnh, giúp chủ doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dễ dàng, dữ liệu tập trung, tối ưu nguồn nhân lực và chi phí vận hành:

  • Quảy lý đơn đặt hàng và bản vẽ
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý quá trình sản xuất bằng mã vạch QR Code (Thiết kế mẫu in mã vạch và quản lý danh sách in mã vạch từng tấm sản phẩm)
  • Quản lý công nợ: phải thu, phải trả, tạm ứng, vay...
  • Quản lý dòng tiền
  • Quản lý kho
  • Báo cáo quản lý:

+ Báo cáo doanh thu kết quả hoạt động theo ngày (hoặc theo bất kỳ thời điểm nào cần xem)

+ Báo cáo dòng tiền,

+ ...

Một số hình ảnh về phần mềm:

Trang chủ ANA-GLASS

Xử lý đơn hàng:

Xử lý đơn hàng - ANA-GLAS

Cắt theo kích thước bản vẽ:

Cắt kính theo bản vẽ - ANA-GLASS

Thành phẩm sau sản xuất:

Thành phẩm sản xuất - ANA-GLAS

 Đăng ký báo giá